© Leuven Jazz 2018

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan 30CC bezorgt. Indien je dat wenst, schrappen of corrigeren we deze gegevens. Je mailt hiervoor naar info@30CC.be.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.