Bereikbaarheid

Verplaats je vlot, zowel in als naar Leuven.

Reserveer je kamer

Ontdek alle troeven van onze stad en het festival dankzij deze mooie selectie aan overnachtingsplaatsen.

Aanvangstijden

De aanvangsuren van de concerten verschillen per dag en per organisator. Alle uurinformatie staat gedetailleerd vermeld bij het programma.

De zaalkassa en de deuren gaan gemiddeld 45 minuten voor het eerste concert open. De foyer blijft open tot 1 uur na het (laatste) concert, tenzij een andere eindtijd vermeld staat bij het programma.

We streven ernaar onze concerten zo stipt mogelijk te laten beginnen. Dat kan als jij op tijd komt. Na aanvang van de voorstelling laten we geen publiek meer toe in de zaal, tenzij bij eventuele pauzes. Laatkomers hebben geen recht op terugbetaling of een andere compensatie.