Languages

PROCLAIMER

PROCLAIMER

Dit is de officiële website van 'Leuven Jazz'. Cultuurcentrum 30CC is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar 30CC@leuven.be. Alvast hartelijk dank!

COPYRIGHT

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden.

Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaande goedkeuring onderworpen.

30CC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.