Languages

AANVANGSTIJDEN

De aanvangsuren van de concerten verschillen per dag en per organisator.
Alle uurinformatie staat gedetailleerd vermeld bij het programma.

De zaalkassa en de deuren gaan gemiddeld 45 minuten voor het eerste concert open.

De foyer blijft open tot 1 uur na het (laatste) concert, tenzij een andere eindtijd vermeld staat bij het programma.